Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.9 Övningar - Diagram
1. Rätt typ av diagram
  Vilken typ av diagram visas på bilden?
a)  
   
b)  
   
c)  
   
d)  
   
   
   
 
 
2. Åldersfördelning i en familj.
 
  Diagrammet visar åldersfördelningen i en familj. Beräkna:
a) medelåldern
b) medianen
 
 
3. Lådagram
  En grupp elever fick följande resultat på ett matematikprov:
42, 47, 15, 60, 20, 30, 45, 58, 48, 17, 29, 20, 54 och 28. Beräkna:
a) medelvärde
b) nedre kvartil
c) övre kvartil
d) lägsta poäng
e) högsta poäng
f) Hur många elever fick mellan 10 och 40 poäng?
 
g) Vilket av lådagrammen beskriver provresultatet korrekt?
 
 
 
 
 
4. Stolpdiagram
 
  Tabellen visar hur många timmar per vecka en grupp elever lägger ner på att plugga matte.
a) Hur många elever tränar mindre än tre timmar per vecka?
 
b) Hur många elever tränar mer än tre timmar per vecka?
 
c) Hur många elever består gruppen av?
 
 
 
5. Arbetslöshet
 
  Diagrammet visar hur  många procent av arbetskraften som är arbetslösa 1999-2005.
a) Under vilket/vilka år var arbetslösheten lägst?
 
b) Under vilket/vilka år var arbetslösheten högst?