Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali

3.5 Medelvärde eller median?
Det är bra att veta när du ska använda dig av medelvärde och median. Man kan ljuga med statistik så att den förvillar istället för att förtydliga och visa verkligheten.

Här följer två exempel:

I exempel A ser du vad kompisgänget tjänar från början. I exempel B har Åsa fått ett nytt jobb och en ny lön.Vi visar skillnaderna med hjälp av stapeldiagram:

Exempel A
I exempel A ligger medelvärde och median nära varandra.


Exempel B
I exempel B ligger medelvärde och median längre ifrån varandra därför att Åsas lön drar upp medelvärdet.


Många gånger är det en fördel att använda sig av både medelvärde och median. Då får man t ex en bra bild hur lönerna har fördelats i en grupp.