Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.3 Median
Median uttrycker ett värde som ligger i mitten av alla värden som presenteras.

Vi använder oss av samma exempel som på sidan 3.2 (medelvärde).

Kompisgängets löner är följande:Frågan är vad medianlönen är i detta exempel?

Vi börjar med att skriva upp lönerna i storleksordning. Vi börjar med den lägsta lönen (det går lika bra att börja med den högsta):
Mittenvärdet, d v s 60kr, är medianvärdet.
Det tillkommer en tjej i kompisgänget, Dilba, så att de blir 6 st. Hur ska vi nu räkna ut medianen?

Skriv lönerna i storleksordning: 55kr 55kr 60kr 65kr 70kr 80kr

Vi får två mittenvärden: 60kr och 65kr
Medianvärdet får vi då genom att ta medelvärdet av dessa:

60kr + 65kr
125
=
= 62,5 kr
2
2

Medianvärdet/medianlönen är alltså: 62,50 kr