Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.1 Lägesmått
Lägesmått används för att sammanfatta, jämföra eller beskriva statistik. Man kan t ex jämföra medelåldern i olika länder och utifrån det dra slutsatser om hur sjukvård och matvanor ser ut i olika länder. Vi kan också jämföra löner och lägenhetspriser med hjälp av lägesmått. Inom forskarvärlden används ofta lägesmåtten för att förtydliga mönster i en undersökning.

De tre lägesmåtten som vi ska undersöka är medelvärde, median och typvärde.