Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.1 Att skriva algebraiska uttryck
Om du har gått igenom punkt 2 i detta avsnitt har du sett hur man kan uttrycka ett problem på olika sätt. Med ord, figur, tabell och slutligen algebraiska uttryck. Du ska här få lära dig mer om hur man skriver algebraiska uttryck.

Vi börjar med en figur och utgår från det tidigare exemplet med planteringen av blommor:Jasmine sommarjobbar som trädgårdsarbetare. En dag fick hon i uppgift att plantera blommor i 10 rader. I varje rad skulle det vara tre blommor. Hur många blommor planterade Jasmine?

Så här ser bilden av blommorna ut:Om vi uttrycker oss med ord ser det ut så här:
3 gånger antal rader ger oss totala antalet blommor.

Det kan också skrivas som ett algebraiskt uttryck:

totala antalet blommor: b
antal rader: r
antal blommor per rad: 3
Hur tror du att det algebraiska uttrycket för antalet blommor för denna nya plantering skulle se ut?Vi börjar med att se hur många blommor det är i varje rad.
Det är 4 blommor.

Alltså måste formeln bli: b = 4 · r

b
står för totala antalet blommor.
r står för antalet rader.

Antalet rader är 8. Vi ersätter därför bokstaven r med talet 8.

Antalet blommor som planteras blir då:

b = 4 · 8
b = 32
st


Som du ser kan r och b anta olika värden, r och b är en variabler.