Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
1.2 Historik
Intresse för att lösa matematiska problem har funnits mycket länge. I början handlade det om enkla problem som man beskrev med ord. När problemen blev mer komplicerade fungerade detta inte längre. Man utvecklade symboler och siffror som man beskrev och löste dessa problem med.

Man började senare utveckla regler som man inte bara kunde lösa ett problem med, utan regler som kunde användas på olika problem. Det var nu som man började använda bokstäver inom matematiken för att skriva dessa regler. Det här hände på 1600-talet och kallas symbolisk algebra. Det är det vi menar när vi idag talar om "bokstavsräkning".

Algebran är idag en mycket viktig del av matematiken och har bidragit till att utveckla nästan samtliga grenar av matematiken.