Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
7.1 Från division till rötter
I kapitlet innan räknade vi med kvadratrötter. Visste du att det också finns "tredjeroten ur" och "fjärderoten ur" o s v?

Här kommer ett exempel:

Skrivs: ?

Uttalas: "femteroten ur 32"

Vi kan ställa oss frågan: vilket tal, multiplicerat med sig själv, fem gånger blir 32? Om vi primtalsfaktoriserar 32 ser vi följande (om du har glömt hur man primtalsfaktoriserar, se sidan 4.2):32 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 25

Svaret blir alltså att 25/5 = 2.Visste du att räkna med rötter kan beskrivas som upprepad division?

Här dividerar vi 32 med 2 fem gånger:

1:a gången 32 ÷ 2 = 16
2:a gången 16 ÷ 2 = 8
3:a gången 8 ÷ 2 = 4
4:a gången 4 ÷ 2 = 2
5:a gången 2 ÷ 2 = 1

Alltså 32 dividerat med 2 fem gånger är lika med 1.