Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.1 Matematiska ord
På avsnitt 2.1 gick vi igenom viktiga matematiska ord för addition och subtraktion. Det är viktigt att veta vad orden betyder när du ska lösa textuppgifter. Här följer en lista på viktiga ord att kunna vid multiplikation och division.
Vanliga ord vid multiplikation och division


Dubbelt

Karin har sex apelsiner och Erik har tre apelsiner.
Karin har dubbelt så många apelsiner som Erik.


Foto: Fredrik Enander

Dubbla

Keja lade 10 kr i potten och dubblade sedan sin insats till 20 kr.


Fördela

Konrad fördelade 12 bitar godis rättvist mellan sig och sina två kompisar.
De fick fyra bitar godis var.


Fördubbla

Mr Ball hade 20 kr när han började spela poker och hade 40 kr när han slutade spela.
Han hade fördubblat sin vinst.


Halvera

Gurra hade förut en skuld på 80 kronor.
Nu är hans skuld 40 kronor. Han har halverat sin skuld.


Hälften

Fredrik har fyra modellflygplan och Ryan har två.
Ryan har hälften så många modellflygplan som Fredrik.


Per

tre personer får sex mandariner som de ska dela lika.
De får två per person.


Styck (st)

Två persikor kostar 8 kronor.
De kostar 4 kronor styck (st).


Tre gånger

Romeo har två rosor och don Juan har sex.
Don Juan har tre gånger så många rosor som Romeo.


Vardera

Sju personer får 28 äpplen som de ska dela lika.
De får fyra äpplen vardera.


Varje Fyra äpplen kostar 20 kr.
Varje äpple kostar 5 kr.

Foto: Fredrik Enander

Var och en

Tre personer får tolv päron som de ska dela lika.
Var och en får fyra päron.Foto: Fredrik Enander