Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
6.1 Stora tal med ord
I avsnitt 2.4 gick vi igenom hur man namnger tal. Här fortsätter vi med tal större än en miljon.

Hur säger man då talet 3567875?

Talet kan även skrivas med mellanrum och då grupperar man siffrorna om tre och tre bakifrån. Alltså skriver vi om talet 3567875 som 3 567 875. Då blir det lättare att uttrycka det med ord.

När du ska läsa tal och skriva dem med bokstäver så grupperar du dem så här:Talet utläses: Tre miljoner femhundrasextiosjutusen åttahundrasjuttiofem
Klicka här för svar