Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
5.3 Avrundningsregler
När man avrundar naturliga tal avrundar man till närmsta tiotal, hundratal, tusental osv.

Vi åskådliggör det med tallinjer och några exempel:


Om vi behöver avrunda talet 17 till närmaste tiotal och sätter ut talet på en tallinje ser vi att talet är närmare 20 än 10. Alltså avrundas talet 17 uppåt till 20.
Vi tar ett annat exempel:

Avrunda talet 320 till närmaste hundratal. Vi ser då att det är närmare till 300 än till 400. Alltså avrundas talet 320 nedåt till 300.
Sista exemplet är det lite svårare:

Avrunda talet 55 till närmaste tiotal. Här ser vi att det är lika långt mellan 50 och 55 som mellan 55 och 60. Vanligtvis avrundar man uppåt d v s till 60.
Här är några exempel:


1. Avrunda 346 till närmsta tiotal.

Vi tittar på siffran efter 4:an och ser att det är en 6:a. Då avrundas talet uppåt till 350.


2. Avrunda 855 till hundratal.

Här tittar vi på tiotalssiffran efter 8:an och ser att det är en 5:a. Då avrundas talet uppåt till 900.


3. Avrunda 243 579 till tiotusental.

Här tittar vi på siffran efter tiotusentalet dvs tusentalet och ser att det är en 3:a. Talet avrundas därför nedåt till 240 000.