Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
5.2 Avrunda tal
Ibland är det bra och viktigt att räkna ut exakta värden på tal ibland är det mer praktiskt att avrunda talen och skriva dem på ett ungefär.

Exempelvis skulle det vara opraktiskt att skriva en sträcka mellan två städer i meter. Det finns ingen användbarhet för detta eftersom det inte spelar någon roll om avståndet är 100 meter kortare eller längre. Istället uttrycker man det i kilometer.


I Stockholms Stadsbibliotek finns det
2 000 000 böcker. I verkligheten är det inte exakt 2 000 000 böcker utan 2 103 405. För enkelhetens skull säger man dock 2 000 000.


Foto: Fredrik Enander

Vi kan ta kostnaden för tornet och bostadshuset Turning Torso i Malmö som exempel. Den totala kostnaden för bygget blev 1,3 miljarder kronor
(1 300 000 000 kr). Troligtvis kostade inte tornet exakt så mycket men även här finns inget värde för allmänheten att veta exakt på kronan hur mycket tornet kostade att bygga. Istället avrundar man här till antal hundra miljoner.


Foto: Dan Gunnarsson