Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
5.4 Övningar - Avrundning
1. Vilket av alternativen är mest rimligt?
a) Ungefär hur stor är jordens befolkning?

a) sju miljoner
b) sju miljarder
c) sju biljoner

b) Ungefär hur många elever går i en normalstor svensk skola?
a) 400
b) 4 000
c) 8 000
c) Ungefär hur många böcker finns i ett mindre skolbibliotek?
a) 100
b) 3 000
c) 20 000
2. Avrunda till närmaste tiotal:
a) 34
b) 252
c) 109
d) 2 006
e) 36 999
f) 500 304
g) 996
3. Avrunda till närmaste hundratal:
a) 2 256
b) 3 005
c) 10 198
d) 509
e) 999
f) 77
4. Avrunda till närmaste tusental:
a) 3 456
b) 15 019
c) 27 680
d) 116 514
e) 2 006
f) 411