Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
5.1 Uppskattning
En mycket användbar och viktig kunskap är att kunna
uppskatta tals storlek. Att ha en känsla för ett tals storlek och jämföra dess innebörd i olika situationer är ett exempel på taluppfattning.


Ett exempel kan vara om du ska handla olika varor i en livsmedelsaffär och du har 300 kr att handla för. Då bör du ha en uppfattning om hur mycket du kan handla för dessa 300 kr.


Foto: Nils Sundberg, Multimediabyrån

Om du får höra att en liter mjölk kostar 90 kr ska du nog tänka efter om det verkligen kan vara rimligt. Troligtvis har du fått ett decimalfel så svaret ska vara 9 kr.


Foto: Fredrik Enander