Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.2 Övningar - Ordningstal
1. Skriv namnen på dessa svenska kungar med hjälp av romerska siffror:
a) Erik den fjortonde (1560 - 1568)
 
b) Johan den tredje (1569 - 1592)
 
c) Karl den tolfte (1697 - 1718)
 
d) Oscar den andre (1872 - 1907)
 
e) Gustav den sjätte Adolf (1950 - 1973)
 
f) Carl den sextonde Gustaf  (1973 -)
 
 
 
2. Skriv namnen på dessa påvar med hjälp av romerska siffror: 
a) Leo den förste (440-461)
 
b) Gregorius den fjärde (827-844)
 
c)
c) Hadrianus den tredje (884-885)
 
d) Johannes den nittonde (1024 - 1032)
 
e) Johannes Paulus den andre (1978 - 2005)
 
f) Benedictus den sextonde (2005 -)
 
 
 
3. På en byggnad står årtalet MDCCLVIII. Vilket årtal är det? 
 
 
 
4. Hur uttalas "Johannes XXIII"?