Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.1 Ordningstal
Ordningstal har du hört och använt massor av gånger. Du kanske har varit med i en tävling och kommit på första, andra eller tredje plats eller så är du den åttonde eleven på klasslistan. I dessa fall är andra och åttonde så kallade ordningstal. Vi använder dem när vi ska ange på vilken plats i en ordning någonting kommer. Ett annat klassiskt exempel är kungarnas och påvarnas ordningsnummer. De fick sina ordningsnummer eftersom de ofta döptes till samma namn som sina förfäder.
Karl XIV Johan utläses:

Karl den fjortonde Johan

Foto: Fredrik Enander

Hur skulle du säga det här datumet (sista dagen i december)?

Foto: Fredrik Enander
När man skriver ordningstal kan man antingen skriva dem med bokstäver, romerska tal eller siffror. Så här utläses och skrivs de första 24 ordningstalen.