Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.1 Matematiska uttryck
Inom matematiken används många uttryck som är viktiga att förstå för att kunna följa resonemang. Här är en lista på vanliga grundläggande matematiska uttryck med förklarande exempel till.

Antal

Det finns 20 bitar godis på bordet.

Antalet godisbitar är 20.


Foto: Fredrik Enander

Båda Konrad och Josef är kompisar.

Båda
har varsin skateboard.

Ensiffrigt

5 är ett ensiffrigt tal eftersom det består av en siffra.


Fler - flest

Palle har 3 bollar.
George har 7 bollar.
Jasmine har 8 bollar.

Jasmine har fler bollar än Palle och George.
Jasmine har flest bollar.


Färre än

George köper 5 tuggummin.
Liza köper 3 tuggummin.

Liza köper färre tuggummin än George.


Hur många

Hur många citroner är det på bilden?

Svar: Det är 3 citroner på bilden.


Foto: Fredrik Enander

I följd 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Talen är ordnade i följd. Det minsta talet kommer först.

Jämna 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14...är jämna tal.

Lika många

Det finns lika många limefrukter som jordgubbar


Foto: Fredrik Enander

Mellan 7 är ett tal mellan 6 och 8.
2 är ett tal mellan 1 och 3.

Mindre än "<" 2 < 9

2 är mindre än 9

Minst 3, 11, 9, 1, 24, 7

1 är det minsta talet i raden.

Närmast efter 31 kommer närmast efter 30.
256 kommer närmast efter 255.

Närmast före 56 kommer närmast före 57.
3 kommer närmast före 4.

Siffersumma

Siffersumman är summan av alla siffror som ingår i ett visst tal.

Siffersumman av talet 175 är 1 + 7 + 5 = 13
.


Storleksordning 3, 45, 71, 135, 182, 399, 780

Talen är ordnade i storleksordning.

Större än ">" 7 > 3

7 är större än 3.

Störst 23, 42, 9, 2, 89, 15

89 är det största talet i raden.

Tresiffrigt 702 är ett tresiffrigt tal eftersom det består av tre siffror.

Tvåsiffrigt 23 är ett tvåsiffrigt tal eftersom det består av två siffror.

Udda

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15...är exempel på udda tal.


Varannan Varannan ruta är färgad.


Är lika med "=" 4 + 3 = 3 + 4

Fyra plus tre är lika med tre plus fyra.