Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.4 Tal på tallinjen
Alla tal kan visas på en talaxel, vilken vanligtvis brukar kallas för tallinje.

En vanlig tallinje som används i vardagen är måttbandet.


Inom matematiken visar vi vanligtvis tallinjen liggande. Nedan visas en tallinje där heltalen i området 0 till 10 är markerade.

Det är viktigt att ha samma avstånd mellan markeringarna vi gör när vi ritar en tallinje.

Pilen längst till höger på tallinjen visar åt vilket håll talen växer i storleksordning.Exempel A

Markera talen 2 och 7 på en tallinje.

När vi avbildar denna tallinje bör vi först fundera över lämpligt område och i detta exempel är det lämpligt att välja området 0 till 10 eftersom båda talen (2 och 7) finns här.
Exempel B

Markera talen 2, 7 och 74 på en tallinje.

Lämpligt område i detta exempel skulle kunna vara 0 till 100 eftersom samtliga tre tal (2, 7 och 74) finns i detta område. På nedanstående tallinje är tiotalen markerade.