Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.7 Att skriva och läsa ett tal
Tal kan ju inte bara uttryckas med siffror som vi skriver utan också med ord. När vi talar med varandra så vore det jobbigt att bara säga siffror om man ska utrycka ett tal.

När vi uttrycker talen med ord, så använder vi oss av och utgår från positionssystemet. Under punkt 2.4 beskrivs positionssystemet.Det är inte alltid helt logiskt när vi sätter ord på talen.

För att ge namn åt större tal, anger vi t ex först antalet miljoner sedan hur många tusen det rör sig om o s v. Tal som är större än 999 delas vanligtvis in i grupper om tre siffror. Tal under tusen skrivs alltid ihop! Här kommer några exempel: