Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.5 Positionssystemet - tiosystemet
Det nuvarande positionssystemet uppfanns i Indien under 500-talet och spreds under medeltiden via arabvärlden till Europa. Det positionssystem vi använder oss av är det så kallade tiosystemet eller tiobassystemet.

Du har kanske hört talas om att vi använder ett positionssystem när vi räknar och att vi använder oss av bas 10. Vad tror du menas med detta?

Talen byggs upp av våra 10 siffror: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Vi räknar med ett tiobassystem.

Sifforna bildar olika tal. Varje siffras värde beror på vilken plats den har i talet. Det kallas för platsvärdet.I alla de tre talen 432, 145 och 764 finns siffran 4 med. Men den står inte på samma plats i de tre talen. Den är olika mycket värd i de tre talen. Siffrans placering, eller position, i ett tal har alltså betydelse för dess värde.

I talet 764 är fyran värd 4.
I talet 145 är den värd 40.
I talet 432 är den värd 400.

Man kan visa positionssystemet i en tabell: