Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.8 Övningar - Olika tal
1. Vilka olika tal kan du bilda av siffrorna 2, 3 och 7 om varje siffra får användas endast en gång och talen skall bestå av:

a) en siffra

b) två siffror

c) tre siffror

2. Udda och jämna tal
a) Vilka av följande tal är jämna?
8, 19, 306, 30, 2 989, 29, 28, 2 006, 285, 114, 51 370


b) Vilket är det största jämna talet som är mindre än hundra?


c) Vilka av följande tal är udda?
6, 27, 456, 123, 3 198, 6 009, 9, 804, 811, 2 483


d) Hur många udda tal är större än 50 men mindre än 60? Vilka är de?


3. Platsvärde
a) Vilken är tiotalssiffran i talet 257?


b) Vilken är hundratalssiffran i talet 15 098?


c) Vilken är tusentalssiffran i talet 221 789?


d) Vilken är hundratalssiffran i talet 432 521?


e) Vilket platsvärde har siffran 2 i talet 328?


f) Vilket platsvärde har siffran 5 i talet 32 583?


g) Vilket platsvärde har siffran 8 i talet 281 619?


h) Vilket blir talet om siffran 4 byter plats med siffran 3 i talet 934?


i) Vilket blir talet om siffran 7 byter plats med siffran 9 i talet 37 592?


j) Vilket blir talet om siffran 4 byter plats med siffran 6 i talet 471 886?


4. Utvecklad form
Skriv summorna som heltal:
Ex 4 000 + 300 + 70 + 8
Svar: 4 378

a) 700 + 6 + 1 000 + 50


b) 9 + 50 000 + 20


c) 80 000 + 1 + 700 000 + 20 + 400


Skriv talen i utvecklad form:

d) 2 006


e) 10 955


f) 418 320


5. Skriva tal
Skriv med bokstäver:

a) 3 506


b) 70 089


c) 2 059 108


Skriv med siffror:

d) Trettioniotusen femtio


e) Sjuhundrasjuttiosjutusen sjutton


f) En miljon etthundrasjutusen femhundra


g) Fyratusen nittionio


h) Sex miljoner sjuhundratvå