Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.1 Taluppfattning
Har du någon gång tänkt på stora tal? Kan du föreställa dig hur många en miljon saker är? En stor myrstack kan innehålla ungefär en miljon myror.


Om vi tänker oss talet en miljard,
1 000 000 000, så kan du föreställa dig en stapel med svenska enkronor. En miljard enkronor på varandra skulle bli en 1 900 km hög stapel. Det motsvarar en sträcka som är 25 mil längre än avståndet mellan Ystad och Kiruna.

Foto: Fredrik Enander


Som du märker så har man ibland svårt att föreställa sig hur mycket ett stort tal motsvarar. Fundera gärna på hur stort och mycket du kan tänka dig att något är. Ju bättre känsla du har för storlekar, och vilka tal som hör ihop i olika sammanhang, desto lättare kommer du att uppleva matematiken.