Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.4 Ränta

När man lånar pengar i Sverige, t ex i en bank, måste man betala ränta. Om man spar pengar erhåller man ränta. Räntan är alltså priset för att låna, eller låna ut pengar, och är vanligtvis en andel (procentsats) av lånebeloppet. Om man betalar samma ränta varje år, vilket kallas för fast ränta, kan man beräkna räntan med hjälp av förändringsfaktor.


Låneskulden
En person har lånat 5 000 kr i en bank. Han ska betala 8 % i ränta varje år. Han ska betala tillbaka hela skulden efter tre år.

Efter ett år kostar räntan 8 % av 5 000 kr:
0,08 · 5 000 kr = 400 kr.

Hela skulden är då: 5 000 kr + 400 = 5 400 kr

Sedan gör du samma uträkning för varje år.

Du kan också direkt räkna ut skulden så här med hjälp av förändringsfaktor:Skulden efter 1 år:Skulden efter 2 år:Skulden efter 3 år:

Denna multiplikation kan också skrivas som en potens:

1,083 5 000 kr = 6 299 kr

Med hjälp av potenser kan du beräkna totala skulden efter n antal år:
1,08n 5 000 kr