Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.3 Förändringsfaktor

Då flera procentuella förändringar sker efter varandra, underlättas beräkningarna om man använder förändringsfaktor.


En dator kostar 8 000 kr. Priset höjs först med 20 % men sänks sedan med 10 %. Vad kostar datorn då?


Foto: Fredrik Hjelm

Efter prishöjningen kostar datorn:100 % + 20 % = 120 % = 1,20
1,20 · 8 000 kr = 9 600 kr


Efter prissänkningen ska du betala 100 % - 10 % = 90 % av priset 9 600 kr.0,90 · 9 600 kr = 8 640 kr


Förändringsfaktorn för ökningen är 1,20.
Förändringsfaktorn för minskningen är 0,90.

Den totala förändringsfaktorn är 1,20 · 0,90 = 1,08

Det nya priset är då 1,08 · 8 000 kr = 8 640 kr