Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.2 Minskning
På en realisation sänks priserna på cyklar med 25 %.
Det ursprungliga priset för en cykel var 4 000 kr. Hur mycket kommer den att kosta efter att rabatten är avdragen?

Det finns två olika metoder du kan använda för att komma på svaret:


Metod 1
25 % av 4 000 kr = ¼ av 4 000 kr

25 % av 4 000 kr = 0,25 · 4 000 = 1 000 kr.

4 000 - 1 000 = 3 000 kr

Svar: Cykeln kommer att kosta 3 000 kr.


Metod 2

Eftersom priset blir 25 % lägre, är det nya priset 100%-25% = 75 % av det ursprungliga priset. Om du omvandlar 75 % till decimaltal blir det 0,75.
Det nya priset kan du då räkna ut så här:

0,75 · 4 000 kr = 3 000 kr


Detta är ännu ett exempel på förändringsfaktor och det kommer mer om det på kapitel 4.3.
Foto: Ryan Savio A

Procentuell minskning
Om vi ska räkna ut en procentuell minskning gäller samma sak som i
avsnitt 3.1.

Där gäller:


Ex: En Digitalkamera kostar 2 500 kr. Sedan sänks kamerans pris med 500 kr. Med hur många procent har kamerans pris sänkts?

Delen i det här fallet är förändringen av priset, och det hela är ursprungspriset (gamla priset).

Vi får då:

Procentsatsen = 500 kr / 2 500 kr = 0,2 = 20 %

Svar: Digitalkamerans pris sänktes med 20 %