Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
4.5 Övningar - Förändring i procent
1. Skriv det nya värdet:
a) 75 ökar med 20 %
b) 320 minskar med 20 %
c) 110 ökar med 10 %
d) 800 ökar med 7 %
e) 140 minskar med 5 %
f) 14 ökar med 250 %
2. Skriv den procentuella förändringen:
a) 100 minskar till 60
b) 100 ökar till 160
c) 70 ökar till 105
d) 970 minskar till 97
e) 40 minskar till 38
f) 18 ökar till 180
3. En mobiltelefon årsmodell 1996 vägde 200 g. En senare modell vägde 85 g. Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna viktminskningens andel.
4. År 2002 kostade bensinen 8,4 kr/l. Idag kostar den 10,8 kr/l. Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna prisökningens andel. Avrunda svaret till tiondelar.
5. Ett tvåårigt barn är i genomsnitt 86 cm långt. En treåring är i genomsnitt 92 cm. Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna längdökningens andel. Avrunda till hela procent.
6. En affär sänkte priset på en kamera från 900 kr till 783 kr. Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna förändringsfaktorn. Avrunda svaret till tre decimaler.
7. Efter en regnstorm ökade en vattenbehållares massa från 10,4 kg till 13,6 kg. Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna förändringsfaktorn. Avrunda svaret till två decimaler.
8. Du sätter in 30 000 kr på ditt sparkonto med årsränta 6 %. Efter 3 år har du 35 730 kr på kontot. Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna tillväxtfaktorn.