Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali

3.4 Mer än 100 procent
Vi har lärt oss att 100 procent är samma sak som ”det hela”.  Kan något bli mer än 100 procent? Här nedan följer ett exempel på hur priset på mjölk har förändrats i Sverige.

1965 kostade en liter mjölk 1 kr.

1980 kostade en liter mjölk 2 kr.

Priset på mjölk har fördubblats från 1965 till 1980. Hur många procent har priset ökat? Ursprungliga värdet, d v s 1 kr, motsvarar ju 100 procent. Priset har sedan ökar med just 1 kr och eftersom 1 kr motsvarar 100 procent så är ökningen just 100 procent. Alltså:Detta går också att beräkna på följande sätt:

Värdeförändring: 2 kr - 1 kr = 1 kr
Ursprungliga värdet: 1 krUträkningen i exemplet ovan skulle då se ut så här:

1 kr

1 kr
= 100 %
1965 kostade en liter mjölk 1 kr.

1988 kostade en liter mjölk 5 kr.


Ursprungliga värdet är som tidigare 1 kr. Prisökningen mellan dessa år är 5 kr - 1 kr = 4 kr. Om 1 kr är 100 procent borde 4 kr vara 400 procent. Vi provar med en uträkning enligt formeln ovan.

4 kr

1 kr
= 400 %

Det verkar som att uträkningen stämmer med vad vi trodde och priset har alltså ökat med 400 procent mellan 1965 och 1988.
Den amerikanska tidsskriften The Economist har sedan 1986 använt sig av hamburgaren Big Mac för göra en uppskattning av ett lands prisnivå.


Tabellen visar prisutvecklingen i Sverige mellan 1986 och 2008.

Med hur många procent har priset på en Big Mac ökat mellan åren 1986 och 2008?

Ursprungliga värdet, d v s priset år 1986: 16,50 kr
Förändringen: 38,00 kr - 16,50 kr = 21,50 kr


Förändring i procent = 21,50 kr

16,50 kr
1,30 = 130 %


Priset på Big Mac har alltså ökat med 130 % mellan 1986 och 2008.
År 1950 kostade 1 kg ägg 3,41 kr, och 2006 hade priset ökat med ca 529,4 %.