Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.3 Vi söker det hela

14 000 är 70 % av ett visst tal. Vilket är talet?

Den beräkning som ska göras är:
0,70 · hela talet = 14 000

För att förenkla kallar vi det hela talet för x. Då kan vi skriva beräkningen så här:
0,70 · x = 14 000
x = 14 000 ÷ 0,70
x = 20 000

Det största talet är 20 000.