Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.2 Vi söker delen

Hur mycket är 6 procent (6 %), av 300 personer?

Här följer tre olika metoder du kan använda för att ta reda på svaret:

Procent betyder per hundra, och du skulle räkna ut 6 %:

100
+
100
+
100
= 300
6 av 100
+
6 av 100
+
6 av 100
= 18 av 300


Du kan också räkna fram hur mycket en hundradel av 300 personer är:

Du delar 300 personer med hundra:
300 /100 = 3 personer = 1 hundradel = 1 %

För att räkna ut hur mycket 6 % är multiplicerar du sedan
resultatet med 6: 6 · 3 personer = 18 personer.


Ett tredje sätt är att skriva procent i decimalform och multiplicera med 300:

6 % = 6/100 = 0,06

0,06 · 300 = 18 personer

Alla tre metoderna ger samma resultat. Använd den metod som passar dig bäst.