Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.3 Övningar - Presentation av begreppet
1. Skriv bråktalen i procentform:
a) sju hundradelar
b) tre tiondelar
c) 24 tiondelar
d) 53/100
e) 6/10
f) 180/1 000
2. Skriv följande decimaltal eller bråktal i procentform:
a) sjuttiofyra hundradelar
b) åtta tiondelar
c) 98/100
d) 400/1 000
e) fyra femtedelar
f) 0,03
3. Skriv procenttalen som bråk i enklaste form:
Ex fyrtio procent 2/5
a) tjugofem procent
b) tio procent
c) sjuttiofem procent
d) 42 %
e) 88 %
f) 34 %
4. Skriv procenttalen som bråk i blandad form:
Ex 150 % 1 1/2
a) 60 %
b) nittio procent
c) fem procent
d) 14 %
e) 280 %
f) 0,3 %
5. Ordna talen i storleksordning. Skriv det minsta talet först.
a) 84 % 0,30 6/25
b) 0,6 49/100 63/100
c) 17/25 78 % 12/25
d) 0,14 18 % 3/100
e) 17/100 1/4 27 %
f) 0,49 0,32 29 %