Gymnasium
 
Svenska/Soomaali

3.5 Övningar

1. Vilken eller vilka av nedanstående är ekvationer?

a) x + 3 b) 2 ∙ 3,5 = 7 c) 5 = x – 2 d) x2 – 12 = 0


2. Lös ekvationen 17 – 2x = 4(x + 1/2)


3. Genom att använda taket kan en passagerarbuss öka totala antalet passagerare med 23% så att bussen kan ta med 89 passagerare.
Hur många ryms inuti bussen?


4. Lös ekvationen5. Lös ekvationen6. Kontrollera om x = –4 är en rot till ekvationen 5x2 = 16 – x3


7. I en rätvinklig triangel med arean 28 cm2 är den ena kateten 4,7 cm.
Hur lång är den andra kateten?8. 9 000 kr sattes in på en räntefond som gav samma ränta varje år under fem års tid. Efter dessa fem år var räntefondens saldo 11 216 kr. Vilken årlig ränta gav räntefonden?


9. En vattenmelon som väger 2 kg består till 99 % av vätska. Efter att melonen torkat så har vätskehalten sjunkit till 98 %. Vad väger melonen då?Matematik A © Stockholms stad