Gymnasium
 
Svenska/Soomaali

2.4 Övningar

1. Ange en variabel, en variabelterm, en koefficient och en konstantterm i följande uttryck: 12 – 5x + y + 4 – 7y + 3x22. Vilken grad har följande polynom?
x
– 3 –x4 + 5x2
3. Beräkna värdet av uttrycket 5 – 13xx = –2.4. Vilket värde har uttrycket 7x + xy – 7yx = 1 och y = –1 ?5. Beräkna värdet för uttrycket x3 – 4x2 + 5x + 10 då x = –2.6. Ett företag som ska bygga en ny landningsbana på en flygplats uppskattar kostnaden till 15000s + 23000d
där s = antal meter byggd landningsbana och d = antal dagar som arbetet pågått. Hur stor blir kostnaden för att bygga en landningsbana som är 0,9 km lång om arbetet tar 45 dagar?


7. Förenkla uttrycket 5x – 3 – 2x + 4

8. Förenkla uttrycket9. Förenkla uttrycket 4(x – 5) – 6x2x(4 – 6x)
 

10. Sara säger till en vän: "Tänk på ett tal. Addera fyra.  Multiplicera resultatet med tre. Subtrahera sedan 12. Dividera slutligen resultatet med sex. Tala om vilket tal du har nu." Varje gång lyckas Sara säga vilket tal vännen ursprungligen tänkte på. Hur gör Sara?

Se video med lösningsförslag


Matematik A © Stockholms stad