Gymnasium
 
Svenska/Soomaali

2.2 Värdet av uttryck

Algebraiska uttryck kan beräknas om variablerna ersätts med tal. Det kallas insättning i uttrycket.

Exempel: Värdet för uttrycket 4x2x + 5 då x = 3 är
4 ∙ 32 – 3 + 5 = 4 ∙ 9 – 3 + 5 = 36 – 3 + 5 = 38

Alla förekomster av x har ersatts med 3 i ovanstående uttryck. Vi säger att vi sätter in x = 3.

Exempel: Uttrycket 5x – 3y2 + y – 11 är givet.
x = 4 och y = 2 innebär att uttryckets värde är
5 ∙ 4 – 3 ∙ 22 + 2 – 11 = 20 – 12 + 2 – 11 = –1

Alla förekomster av x och y har ersatts med 4 respektive 2 i ovanstående uttryck.

Exempel: I en affär kostar de röda äpplena 16,90 kr/kg och de gröna äpplena 9,90 kr/kg. För att kunna räkna ut kostnaden i kronor om man köper r kg av de röda äpplena och g kg av de gröna äpplena, kan följande uttryck användas: 16,90r + 9,90g.

Om 3 kg röda äpplen och 1,5 kg gröna äpplen köpes så innebär det att r = 3 och g = 1,5.

Därmed är uttryckets värde
16,90 ∙ 3 + 9,90 ∙ 1,5 = 50,70 + 14,85 = 65,55 ≈ 65,50.

Dvs. äpplena kostar totalt 65,50 kronor.

Fundera på och diskutera med andra:

Är –x2 = (–x)2 ?

Matematik A © Stockholms stad