Gymnasium
 
Svenska/Soomaali
8.1 Vad är en potens?

Om flera likadana faktorer multipliceras så kan produkten skrivas som en potens:

är potensen och den består av en bas, 4, och en exponent, 3.

Basen är den faktor som används i multiplikationen och exponenten anger antalet faktorer.

utläses ”fyra upphöjt till tre”.

På miniräknaren kan du använda någon av följande knappar:

Potensen kan beräknas genom att exempelvis trycka
eller
vilket resulterar i 64.

Basen kan vara såväl tal i decimalform som negativa tal.

Exempel:

Exempel:

Observera att inte är detsamma som :

Då potenser ingår i uttryck, har de högre prioritet än multiplikation.

Exempelvis beräknas potensen före multiplikationen i följande uttryck:

De prioriteringsregler du tidigare använt kan nu utökas med potenser så att följande ordning gäller vid beräkning av ett uttryck:

1. parenteser
2. potenser
3. multiplikation och division
4. addition och subtraktion

Fundera på och diskutera med andra:

Varför är (–5)4 = 54 men inte (–5)7 = 57 ?


Ta reda på:

Måste exponenten i en potens vara ett
positivt heltal?

Vilket språkligt ursprung har ordet ”potens”?