Gymnasium
 
Svenska/Soomaali
6.1 Tal mindre än noll
Tal som är mindre än noll kallas negativa tal. Historiskt började man använda negativa tal för över 2000 år sedan i Kina. Matematiker i forntida Grekland betraktade negativa tal som ”absurda”. Indiska och arabiska matematiker använde tidigt negativa tal. I Europa dök negativa tal upp sent och användes på olika sätt av olika matematiker. Viktig i detta sammanhang anses den italienska matematikern och läkaren Gerolama Cardano som i en berömd skrift, Ars Magn, benämnde negativa tal som ”fiktiva” på 1500-talet.

Gerolama Cardano

Exempel på negativa tal:

–7 utläses ”minus sju”
–0,4 utläses ”minus noll komma fyra”
utläses ”minus fem niondelar”

Det är viktigt att skilja på teckenminus som används för att beteckna negativa tal och subtraktionsminus som används vid subtraktioner.

Exempel: I uttrycket är det första minuset ett teckenminus och det andra minuset ett subtraktionsminus.

Till varje positivt tal, dvs. tal större än noll, finns ett motsvarande negativt tal. Två sådana tal kallas motsatta. Exempelvis är –15 och 15 motsatta tal.

Talet noll är varken positivt eller negativt.

Två negativa tal sägs ha samma tecken.
Två positiva tal sägs ha samma tecken.
Ett positivt och ett negativt tal sägs ha olika tecken.

Det finns flera vardagliga situationer där negativa tal används idag.
Här följer ett par exempel:

Temperatur Klockan 21:54 var det 24,8 grader inomhus och –17,3 grader utomhus.
Saldo Bankkontot har en kredit på 10 000 kronor. Detta innebär att man kan ta ut upp till 10 000 kr efter att saldot når ned till noll.

På kontot finns det nu –1 102,82 kronor. Detta innebär att kontoinnehavaren har en skuld till banken på 1 102,82 kronor.

Fundera på och diskutera med andra:

Kan ett positivt tal vara mindre än ett negativt tal?


Ta reda på :

Vilket är det motsatta talet till noll?