Gymnasium
 
Svenska/Soomaali
2.1 Studieråd

Det finns många olika vägar till kunskap i matematik. Eftersom människor är olika och har olika bakgrund, kan man inte kategoriskt hävda att det finns vissa strategier som passar alla. Här redovisas dock några råd som ofta ges av erfarna matematiklärare.

 • Attityd
  För att nå framgång i dina matematikstudier underlättar en positiv inställning. Även om det ibland känns svårt och frustrerande så gäller det att inte tappa modet. Att lära sig matematik kan ofta upplevas som krävande och då hjälper optimism och tålamod.
 • Tid
  Det tar tid att lära sig matematik. Det bästa är i regel om du kan avsätta regelbundna studietider då du i lugn och ro kan ägna dig åt matematiken. Undvik att vara alltför ”tidsoptimistisk” så att du skjuter upp studierna för länge. Det är bättre att fördela tiden så jämnt som möjligt över kursen.
 • Hjälp
  Ta hjälp av så många som möjligt. Utöver läraren kanske du kan få hjälp av släktingar och vänner. Var inte rädd för att fråga eller visa att du inte kan något. Under en lärandeprocess kan ingen förvänta sig att man kan allt redan från början. Hjälp kan även fås via Internet, antingen i form av webbidor eller via diskussionsforum. Tänk också på att det utöver din lärobok finns många andra böcker som handlar om den matematik du studerar.
 • Självanalys
  Lär av dina misstag. Försök hela tiden att analysera ditt eget arbete och arbeta extra med dina svagheter.
 • Utförlighet
  Skriv tydliga och utförliga lösningar till uppgifter, övningar och problem. Genom att lösa problem steg för steg, istället för att stressa dig fram, minskar risken för slarvfel. Dessutom blir det mycket lättare både för dig själv och andra att gå igenom lösningarna. Matematik handlar inte bara om att komma fram till ett korrekt svar på uppgifter, den handlar minst lika mycket om att kunna redovisa sina tankegångar på ett tydligt sätt.