Åk 6–9
 
Svenska/Русский

5.1 Upprepad addition
Att multiplicera ett bråk med ett heltal kan liknas vid upprepad addition.

Exempel:

3 · = + + =

4 · = + + + = =