Åk 6–9
 
Svenska/Русский

4.4 Linjediagram
Linjediagram används när man vill visa hur något förändras med tiden.
Man kan då följa utvecklingen i diagrammet och avläsa trender.

Här nedan ser du ett exempel:Man har undersökt hur många nyfödda barn som har fått namnen Petra och Dante under 8 års tid, 1998-2005. Informationen visas i följande frekvenstabell och sedan i ett linjediagram.

Källa: SCB


När man ritar diagrammet börjar man med att pricka in punkterna från tabellen. Sedan binder man ihop dem med en linje.


I ett linjediagram använder man alltid den vågräta (liggande) axeln för att visa tiden och den lodräta (stående) axeln för att visa observationerna.