Åk 6–9
 
Svenska/Русский

4.3 Stapeldiagram
Stapeldiagram används när observationerna inte består endast av tal. Det finns främst två olika stapeldiagram; med stående staplar och liggande staplar.


I en klass gjordes en undersökning om favoritsporter.

Resultatet fördes in i en frekvenstabell:De uppritade diagrammen kan se ut så här, först ett stående stapeldiagram,


och sedan ett liggande stapeldiagram.


En bra sak att tänka på är att staplarna alltid ska vara lika breda och att diagrammet blir tydligare om de görs i olika färger.

Fel
Rätt