Åk 6–9
 
Svenska/Русский

4.2 Stolpdiagram
Stolpdiagram används när det statistiska materialet kan endast anta vissa värden, t ex tal. Vanligt är att talen representerar ett antal av något(observationer).


I en klass gjordes en undersökning om hur många syskon varje elev hade.
Det var 23 elever i klassen.

Resultatet skrevs upp i en frekvenstabell. Observationerna i detta fall är antalet syskon. Frekvensen anger hur många elever som har ett visst antal syskon. T ex var det fyra elever som har tre syskon.

Frekvenstabell

Sedan ritas ett diagram. Här är det viktigt att du tänker på att använda linjal och vara noggrann med att det är samma avstånd mellan markeringarna.


I ett stolpdiagram finns det två axlar; x- och y-axel.

På y-axeln, den lodräta, anges vanligtvis frekvensen, dvs hur vanligt förekommande något är. På x-axeln, den vågräta, markeras observationen.