Åk 6–9
 
Svenska/Русский
2.2 Från uttryck till graf
Nu ska vi lära oss rita grafen som hör till ett proportionellt samband.

Vi tar ett exempel: När vi räknar med hastigheter, tid och avstånd använder vi oss av formeln: s = v · t

Här söker vi hatigheten och då får vi följande formel: v = s ÷ t

s = sträcka
v = hastighet
t = tiden


Exempel:
Kalle kör med en konstant hastighet, alltså samma hastighet hela tiden, a 30 km/h med sin moppe. Efter en timme har han kört 30 km, efter två timmar 60 km och efter tre timmar har han kört 90 km
o s v.

v = 30km/hVi kan även visa detta med en figur:Om han håller konstant hastighet kommer sträckan under hela tiden att öka i samma takt, man säger att de är proportionella mot varandra. Sträckan är alltså proportionell mot tiden.

Detta samband kan åskådliggöras i ett koordinatsystem.