Åk 6–9
 
Svenska/Русский
5.2 Övningar - Ekvationssystem
1. Algebraisk lösning
  Lös ekvationssystemet:
y = 2x
y = x + 6
  Lös ut x - värdet:
a)
  y-värde:
b)
c) x =
d) y =
 
 
2. Algebraisk lösning
  y + 2x = 8
3x + y = 7
  Lös ut y i ekvationerna:
a) y =
b) y =
  x-värde:
c)
  y-värde:
d)
e) x =
f) y =