Åk 6–9
 
Svenska/Русский
3.7 Övningar - Metoder att lösa ekvationer
1. Addition och subtraktion.
x + 5 = 18
x + 5 = 18
a) b)
x =
c)
2. Addition och subtraktion.
y - 9 = 1
y - 9 = 1
a) b)
y =
c)
3. Addition och subtraktion.
4 - y = 12
4 - y = 12
a) b)
y =
c)
4. Multiplikation och division.
a) 2x = 14
2x = 14
a) b)
x =
c)
5. Multiplikation och division.
x ÷ 8 = 2
x ÷ 8 = 2
a) b)
x =
c)
6. Multiplikation och division.
5y + 2y = 28
= 28
a)
÷ = 28 ÷
b) c) d)
y =
e)
7. Räkna med de fyra räknesätten.
6y - 9 = 39
6y - 9 + = 39 +
a) b)
6y ÷ = ÷
c) d) e)
y =
f)
8. Variabler i båda leden.
4x - 7 = 3x + 1
4x - 7 + = 3x + 1 +
a) b)
4x = 3x +
c)
4x - = 3x - +
d) e) f)
x =
g)