Åk 6–9
 
Svenska/Русский

3.1 Addition och subtraktion
När du löser lite mer avancerade ekvationer kommer du att upptäcka att det är bra om du lär dig metoder för att lösa ekvationer stegvis.

Glöm inte att det är mycket viktigt att du tänker på att likhetstecknet betyder att det ska vara exakt lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.

Om du gör en räkneoperation i det ena ledet måste du också göra samma räkneoperation i det andra ledet.

Exempel:

x + 12

=

18

Vänstra Ledet(VL)
Högra Ledet(HL)En ekvation kan liknas vid en balansvåg där vågskålarna väger jämnt.

Ekvationen som vi illustrerar med vågen är 3 = 2 + x


Bild: Hogia AB, Multimediabyrån

Subtrahera med samma tal i båda leden

Exempel: Lös ekvationen x + 7 = 13


Lösning:

Vi vill få x ensamt i VL.

x + 7 = 13

x + 7 – 7

=

13 – 7

x = 6


Bilder: Hogia AB, MultimediabyrånAddera med samma tal i båda leden

Exempel: Lös ekvationen y - 6 = 11

Lösning:

Vi vill få x ensamt i VL.

y – 6 = 11

y – 6 + 6

=

11 + 6

y = 17


Bilder: Hogia AB, Multimediabyrån