Åk 6–9
 
Svenska/Русский

2.3 Att lösa genom prövning
Att lösa en ekvation innebär att hitta värdet för de obekanta talen (variablerna). Enklare ekvationer kan du lösa med så kallad prövning. Mer komplicerade ekvationer löser du genom andra metoder.


Om du har ekvationen 16 – y = 9 så kan du gissa eller uppskatta vilket tal som ska stå istället för y.

Säg att du gissar att y är 6. Vi testar med 6.

Då sätter du in 6 istället för y och ser efter om vänstra ledet är lika stort med det högra ledet.

Vi ser här att så inte är fallet. Alltså är inte y = 6


Vi testar med y = 7 istället.

Det stämmer! y = 7 är lösningen till 16 - y = 9


En teknik som kan underlätta är att du täcker över variablen när du ska lösa ekvationen.

Tänk dig att du ska lösa ekvationen 5 + x = 6

5 + x = 6


Håll ett finger över den obekanta, i detta fall x, och ställ dig frågan: ”vilket tal ska jag addera med fem för att få talet sex?

Svaret är ett – eller hur?

x är lika med 1.

Foto: Fredrik Enander


5 + 1 = 6

x = 1


Vi tar ett till exempel: 2 + x ÷ 2 = 5


Foto: Fredrik Enander


Foto: Fredrik Enander

Sätt för fingret för hela x ÷ 2.

Då ser du att två plus ”ett tal” ska bli fem.

Det talet måste vara 3 eftersom
2 + 3 = 5.

Då vet du att x ÷ 2 = 3 (d v s om hälften av ett tal är 3, så är talet 6).

Eftersom 6 ÷ 2 = 3 är

x = 6.