Åk 6–9
 
Svenska/Русский

2.2 Likhetstecknet
Tecknet för "lika med", det s k likhetstecknet, ser som du säkert vet, ut såhär: =

De flesta av de tecken och symboler vi använder oss av har funnits ett bra tag. Likhetstecknet skrevs för första gången av Robert Recorde i hans bok "The Whetstone of Witte", publicerad 1557. Det har dock sett lite annorlunda ut och utvecklats och ändrats med tiden.

Vi utvecklade först ett talspråk och sedan ett skriftspråk. Orden ersattes med symboler. Likhetstecknet har haft lite olika utseenden tills man på 1600-talet bestämde sig för =.

Likhetstecknet markerar att det alltid ska vara lika stora mängder på båda sidor om tecknet.

Likhetstecknet betyder alltså: är lika med eller är lika mycket som.

* * * *
=
* * * *
4
=
4Om likheten inte stämmer d v s att det är olika mängder på vardera sida om tecknet skriver vi det med ett överstruket likhetstecken.

7 ≠ 5

”sju är inte lika med 5”


Man kan likna ekvationen med en balansvåg. Det måste alltid ligga lika mycket i varje skål för att den ska väga jämnt – så att likheten stämmer.

Bild: Hogia AB, Multimediabyrån


En ekvation består av:

x + 7

=

14

Vänstra Ledet(VL)
Högra Ledet(HL)