Åk 6–9
 
Svenska/Русский

2.1 Det obekanta talet
En ekvation är en likhet mellan två sidor eller led. De två sidorna, eller leden, skiljs åt av ett likhetstecken (=).

Talen på de olika sidorna kan skrivas ut, om man känner till dem.

Här är ett exempel:

Vänster led (VL) Höger led (HL)
4 + 2 = 7 - 1
Fyra plus två är sex = Sju minus ett är också sex
6 = 6

De två leden är lika.


Om vi utelämnar ett tal i något led kan man klura ut vilket tal som ska stå där.

Exempel:

A) 7 + __ = 10

här kan du nog se att det borde vara 3 som är utelämnat eftersom

7 + 3 = 10


B) 8 - __ = 3

Här kan du nog se att det borde vara 5 som är utelämnat eftersom

8 – 5 = 3


Vi ersätter luckan med ett frågetecken istället.

4 + ? = 12

Vad ska stå istället för frågetecknet?

Här borde du kunna lista ut att det ska vara 8 istället för frågetecknet:

4 + 8 = 12

Vi ersätter alltså frågetecknet med en åtta. ? = 8


I ekvationer brukar man, istället för en lucka eller frågetecken, använda sig av andra tecken, vanligtvis bokstäver, för de obekanta talen.
Oftast används x, y eller z eftersom de är bokstäver som man sällan använder i skrift.

3 + x = 9

3 + 6 = 9

Vi ersätter alltså bokstaven x med en sexa så att likheten stämmer. Vi kan därför säga att i det här fallet är x = 6. x kallas även för en rot till ekvationen.