Åk 6–9
 
Svenska/Русский
1.2 Historik
Ordet ekvation kommer från Latinets aequa´tio, vilket betyder utjämning och från aequo som betyder göra lika. Syftet med ekvationen är att finna det obekanta talet, alltså att lösa ekvationen.

Babylonierna kom på de grundläggande metoderna för att lösa ekvationer.

Egyptierna kunde lösa enkla ekvationer genom prövning som:
"ax = b".

I Grekland skrev Diofantos 13 böcker om ämnet, en av dem är "Arithmetica", där han utvecklar metoden för att lösa första och andra gradens ekvationer, med en eller flera variabler.

På Diofantos gravsten finns en gåta:


Under 1500- och 1600-talet lärde man sig i Italien konsten att lösa svårare ekvationer. De fördjupade sig i tredje och fjärde gradens ekvationer. Det organiserades också tävlingar för att lösa dessa ekvationer.