Åk 6–9
 
Svenska/Русский
1.1 Introduktion
När man letar i ett lexikon kan man hitta olika definitioner på vad en ekvation är. För att förklara det så enkelt som möjligt kan man säga att en ekvation:
  • är en likhet mellan två matematiska uttryck, som kallas för vänster led och höger led?

  • innehåller en eller flera obekanta. Om det innehåller en obekant brukar man använda bokstaven x.
Exempel:

5x + 2 = 18

Bokstaven x är en obekant och 5x + 2 är lika med 18, det är en likhet.
Formler och ekvationer

Många vetenskapliga och tekniska formler kan uttryckas som ekvationer. Ett exempel är om vi ska beräkna volymen för ett klot (en boll är ett klot).

Foto: Specialpedagogiska institutet, Multimediabyrån
En av de allra mest kända ekvationerna är Einsteins
E = mc2 där han beskriver
energin hos massor.


Bild: Torben Freytag


Vi går igenom mer om formler i avsnittet Formler och funktioner.