Åk 6–9
 
Svenska/Русский
4.1 Delbarhet
Att dividera tal har du säkert gjort massor av gånger. I samband med division brukar man prata om delbarhet. Ett heltal är delbart med ett annat heltal om kvoten av divisionen blir ett heltal.

Exempel: 36 ÷ 9 = 4

Om dividenden är 36 och divisorn 9 så blir kvoten 4.

Man kan förutse om ett heltal är delbart med ett annat heltal. För detta finns regler:

Här kommer delbarhetsreglerna för de vanligaste heltalen:

Ett heltal är delbart med...


...2 om sista siffran (entalet) är jämn eller 0. Om du kollar 2:ans tabell ser du att alla tal är jämna.

Exempel: 34 är delbart med 2, men 6 845 är inte delbart med 2 eftersom sista siffran inte är jämn.


...3 om talets siffersumma är delbar med 3. Med siffersumma menas att du adderar alla siffror i talet.

Exempel: Är talet 252 delbart med 3?
Siffersumman av 252 är 2 + 5 + 2 = 9
9 ÷ 3 = 3, alltså är 252 delbart med 3.

Är talet 361 delbart med 3?
Siffersumman av 361 är 3 + 6 + 1 = 10, 10 är inte delbart med 3.
361 är alltså inte delbart med 3.


...5 om sista siffran är 0 eller 5. Om du kollar 5:ans tabell ser du att alla tal slutar på 0 eller 5.

Exempel: 7 555 är delbart med 5, men 687 är inte delbart med 5 eftersom det inte slutar på 0 eller 5.


...9 om talets siffersumma är delbar med 9.

Exempel: Är talet 972 delbart med 9?
Siffersumman av 972 är 9 + 7 + 2 = 18
18 ÷ 9 = 2, alltså är 972 delbart med 9.

Är talet 9 993 delbart med 9?
Siffersumman av 9 993 är 9 + 9 + 9 + 3 = 30, 30 är inte delbart med 9.
9 993 är alltså inte delbart med 9.


...10 om talets sista siffra är en nolla. Om du kollar 10:ans tabell ser du att alla tal slutar på 0.

Exempel: 68 760 är delbart med 10, men 9 265 är inte delbart med 10 eftersom det inte slutar på 0.