Åk 6–9
 
Svenska/Русский
3.3 Fyrhörningar
En fyrhörning är en månghörning som har fyra hörn och fyra sidor.


Kvadrat
En kvadrat är en fyrhörning där vinklarna är räta och sidorna är lika långa. Arean beräknas genom att multiplicera sidan med sidan.

Area = s · s = s2

Omkrets = s + s + s + s = 4a

Rektangel
En rektangel är en fyrhörning där alla vinklarna är räta. Alla kvadrater är rektanglar. Arean beräknas genom att multiplicera längden med bredden.

Area = a · b

Omkrets = a + a + b + b =
2a + 2b = 2(a + b)


Romb
En romb är fyrhörning där alla sidor är lika långa.

Area = a · h

Omrets = a + a + a + a = 4aArean av en romb kan även beräknas genom att mutiplicera ihop dess diagonaler och sedan dividera produkten med 2.

d1 · d2
Area =
2

Parallellogram
En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är parallella.

Area = b · h

Omkrets = a + b + a + b =
2a + 2b = 2(a + b)


Parallelltrapets
Ett parallelltrapets är en fyrhörning med två parallella sidor.

h(a + b)
Area =
2Diagonal
Diagonalen är en sträcka som går mellan två motsatta hörn i en fyrhörning. I kvadrater och rektanglar är de båda digonalerna lika långa, men inte i romber och parallellogram.